Aluro CNC heeft het ISO 9001:2015 certificaat behaald.

Aluro CNC heeft het ISO 9001:2015 certificaat behaald.

Aluro CNC heeft de ISO-audits succesvol doorstaan en heeft het ISO 9001:2015 certificaat behaald op 22/3/2017.
Ons bedrijf voldoet dus aan de nieuwe eisen van ISO 9001:2015 en werkt voortaan volgens de meest recente norm.
Het officiële certificaat zullen we binnen enkele weken in ontvangst mogen nemen.

ISO 9001:2015-certificaat

Aluro CNC is een innovatief technologisch productiebedrijf dat ontwikkelingen rond cnc draaien en frezen op de voet volgt.  
De nieuwe normering ISO 9001:2015 kent een bredere opzet en zegt daardoor meer over de kwaliteit van een organisatie. 
We gaan uit van het principe ‘continu verbeteren’ en dit past bij ons meerjarenbeleidsplan en bij onze LEAN denk-/werkwijze.

Continu verbeteren

De insteek van de nieuwe ISO 9001-norm verschilt van de oude.
Bij de oude norm lag de nadruk op het in orde maken van de papieren met procedurebeschrijvingen in een handboek en was daarmee sterk procesgericht.
Met ISO 9001:2015 streeft ISO ernaar dat bedrijven meer doen dan alleen vastleggen volgens welke procedures ze werken.
Daarnaast moet het management bewust besluiten nemen en aantonen hoe ze het eigen bestuur kwalitatief verbeteren met heldere processen.
De voortgang wordt bewaakt door middel van kwartaalrapportages (KPI’s), deze geven directe input voor de volgende ISO audit.
Het continue verbeterproces is daarmee geborgd in de huidige processen en in het bedrijf.
Zo wil ISO bevorderen dat bedrijven zich continu verbeteren.

Persoonlijk advies?

Persoonlijk advies?