Opnieuw met glans geslaagd voor onze ISO 9001-2015 her-certificeringsaudit

Opnieuw met glans geslaagd voor onze ISO 9001-2015 her-certificeringsaudit

Met trots melden we dat we onlangs onze 3-jaarlijkse her-certificering opnieuw zonder enige non-conformiteit hebben doorlopen.

Deze resultaten bevestigen onze aanhoudende inzet naar het continue verbeteren en het correct bewaken van onze proces- en product kwaliteit. Het is een erkenning van ons toegewijde team en onze inspanningen om te voldoen aan de hoogste normen op het gebied van kwaliteitsbeheer, processen en procedures.

Door het behalen van deze her-certificering kunnen jullie met vertrouwen rekenen op onze producten en diensten. Het bevestigt onze betrouwbaarheid, consistentie en voortdurende verbetering in alle aspecten van ons bedrijf.

Missie:
Aluro CNC heeft de missie haar klanten kwaliteitsvolle draai- en freesonderdelen toe te leveren met een hoge leverbetrouwbaarheid, aan de juiste marktprijs, en hiermee een waardevolle schakel te vormen in de supply chain van haar klanten. Het winstgevend produceren is een constant streven. Teneinde een hoge werktevredenheid te creëren, wenst Aluro CNC een aangename en professionele werkomgeving en begeleiding te bieden aan al haar medewerkers. Aluro CNC wenst te streven naar een duurzame toekomst, dit is de wens van de aandeelhouders.


Visie:
Aluro CNC streeft naar het voeren van een beleid waarbij professionalisme, veiligheid en gezondheid en welzijn op het
werk centraal staan. Om in de toekomst werkzekerheid te kunnen bieden, wil Aluro CNC een volwaardige toeleverancier (partner) zijn voor al haar klanten in diverse sectoren. Daarom streeft Aluro CNC naar maximale kwaliteit, leverbetrouwbaarheid,
efficiëntie en productiviteit. Het welzijn van de medewerkers en het welslagen van de strategische stappen veronderstellen een optimaal professioneel functioneren van alle personen binnen Aluro CNC. Aluro CNC wil daarom een zelfkritische organisatie zijn die continu streeft naar verbetering. Op deze manier wenst Aluro CNC een toonaangevende organisatie te zijn binnen haar sector. De visie wordt gedragen door het volledige managementteam. Dit team reflecteert dit op een professionele en positieve manier naar al de medewerkers.


Kwaliteitsbeleid:
Om diensten en producten van een hoge kwaliteit te kunnen leveren werkt Aluro CNC met een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de criteria van NEN ISO 9001:2015. Het kwaliteitsmanagementsysteem bevordert de professionaliteit van de organisatie en stelt zeker dat Aluro CNC consistent en flexibel haar klanten een product en dienst verleent die de contractuele behoefte invult. Aluro CNC concentreert zich op het “in één keer goed doen” door het voorkomen van afwijkingen in tegenstelling tot het op ad hoc basis rectificeren van fouten. Het is de plicht van elke medewerker bij Aluro cnc om de vereiste controles uit te voeren en correct te registreren. Alle afwijkingen moet steeds worden gemeld aan de kwaliteitsdienst opdat deze de nodige correctieve acties kan inzetten en preventieve stappen kan ondernemen om herhaling te voorkomen.


Kritische succes factoren: (productiviteit en efficiëntie)
Om maximaal concurrentieel te blijven en zo het marktaandeel te kunnen behouden of zo mogelijk liefst nog te vergroten, dient elke medewerker van Aluro cnc zich te houden aan enkele basisregels en belangrijke afspraken! Key doel hierbij is het behalen van een zo hoog mogelijke efficiëntie en productiviteit waarbij de, bij elke aanwerving bekendgemaakte afspraken, elke dag weer het verschil kunnen maken.

ISO

 

Persoonlijk advies?

Persoonlijk advies?